...

Екопътека Струилица-Калето-Лъката край Девин

Днес се отправяме към Родопите и живописната екопътека Струилица, която ще ни преведе през река, водопади и множество мостчета. Нека повървим!

Къде се намира екопътека Струилица?

Екопътеката, известна още като Струилица-Калето-Лъката, се намира на около 3 километра от град Девин. Колата може да си оставите някъде в града, след което да повървите около 40 минути до началото на екопътеката или пък да спрете на безплатния паркинг, намиращ се непосредствено преди началото ѝ, тук.

Разходка по екопътека Струилица-Калето-Лъката

От паркинга тръгваме по равен черен път покрай река Девинска и за около 20 минути стигаме до къщичка и беседка.

Тук препоръчваме да завиете надясно преди самата река към водопад Самодивско пръскало. Следва стръмна пътечка нагоре, като за около 20 минути ще стигнете до самия водопад.

Интересни факти за водопад Самодивско пръскало

  • Водите му падат от височина 70 метра на два пада, първият от които е на 45 метра, а вторият на 25 метра.
  • Водопадът Самодивско пръскало е най-високият в Родопите.
  • Водата на водопада намалява почти наполовина през лятото.
  • Според легендата, в района са живеели самодивите. Те се появявали само през нощта и танцували около водопада, а след това се къпели във водите му, ето защо името му е Самодивско пръскало. Самодивите живеели наблизо в местността Калето.

След като се насладите на водопада, се връщате по същия път до бялата къщичка. Там трябва да минете през мостчето над река Девинска, след което Ви предстои изкачване в продължение на около 30 минути до останките на средновековната крепост Кавурско Кале (или накратко Калето).

Интересни факти за Калето

  • Предполага се, че крепостта е построена през VI-X век. Изградена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Зидовете са били с широчина 1.5 метра.
  • В момента са запазени само част от едната стена и останки от няколко стаи и кули.
  • В центъра на крепостта Кавурско Кале има извор.

От Калето Ви предстои спускане към местността Лъката, което ще Ви отнеме около 20 минути. Местността представлява поляна с две изоставени къщи и беседка. Името ѝ означава “ниско място край река”.

На беседката ще видите окачена табела Водопад 400 м., насочваща Ви към Мечешкия водопад. Продължавате вляво и нагоре от беседката и за около 15 минути изкачване ще стигнете и до крайната ни цел днес – водопадът!

Интересни факти за Мечешкият водопад

  • Вярва се, че името му е дадено заради мечките, които са ходили да пият вода от вира тук.
  • Водопадът е висок 50 метра.

Време е да се връщаме обратно. Като за начало, слизаме до местността Лъката. Оттам няма да се качваме обратно до Калето, а продължаваме по пътечката само напред. Тук гледките са най-красиви, тъй като минаваме от двете страни на река Девинска, има много дървени мостчета и… зашеметяващи гледки! До паркинга би трябвало да Ви отнеме около 50 минути.

И с това нашата разходка по екопътека Струилица-Калето-Лъката приключи. Подгответе си около 3 часа, за да разгледате всичко споменато по-горе спокойно и да се насладите на всеки един момент.

Върви ти се още?

Разгледай останалите ни дестинации в блога. А за да не пропуснеш нито едно приключение, може да ни последваш в Instagram, Facebook и Youtube.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.